توضیحات محصول

ترازو فروشگاهی هوشمند

دقت 2 گرم

ظرفیت ۳۵ کیلوگرم


 

دقت ۲ گرم 

دارای چاپگر حرارتی


 

نرم افزار اختصاصی


 

مجهز به نمایشگر لمس

ادامه مطلب

مشخصات فنی